Відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону України «Про вищу освіту» та з метою ознайомлення наукової громадськості з доробком здобувачів наукових ступенів та відгуками офіційних опонентів, призначених для розгляду дисертацій в установленому законодавством порядку, а також на підставі наказу МОН № 758 від 14.07.15 року (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 липня 2015 р. за № 885/27330) оприлюднюються (в режимі читання):

  • примірник дисертації в електронному вигляді, крім дисертації, що містить державну таємницю або інформацію для службового користування, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації, а у разі підготовки дисертації у вигляді опублікованої монографії – автореферат дисертації в електронному вигляді;
  • відгуки офіційних опонентів в електронному вигляді, крім відгуків на дисертацію, що містить державну таємницю або інформацію для службового користування, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації;
  • автореферат дисертацій, крім автореферату дисертації, що містить державну таємницю або інформацію для службового користування, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації;

Зазначені матеріали зберігаються у відкритому доступі на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу (наукової установи) протягом трьох місяців з дати видачі диплома доктора філософії або доктора наук.

12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

 

[/wptabcontent]

12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

К 20.051.14 Спеціалізована вчена рада у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (термін повноважень 11.07.2016 – 11.07.2019).

Д 26.236.02 Спеціалізована вчена рада в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (термін повноважень 11.07.2017 – 31.12.2019)

Д 26.236.02 Спеціалізована вчена рада у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (термін повноважень 11.07.2017 – 31.12.2019) (База авуторефератiвАнонси захистiв)

Д 26.001.06 Спеціалізована вчена рада у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (термін повноважень 21.12.2015 – 21.12.2018) (База авторефератів,  Анонси захистів)

К 41.136.01 Спеціалізована вчена рада у Міжнародному гуманітарному університеті (термін повноважень 11.07.2016 – 11.07.2019)

Д 26.500.01 Спеціалізована вчена рада у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (термін повноважень 28.12.2017 – 28.12.2020)

К 26.007.06 Спеціалізована вчена рада у Національній академії внутрішніх справ МВС України (термін повноважень 24.10.2017 – 24.10.2020)

Д 41.086.03 Спеціалізована вчена рада у Національному університеті «Одеська юридична академія» (термін повноважень 11.07.2017 – 31.12.2019)

Д 64.086.02 Спеціалізована вчена рада у Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (термін повноважень 11.07.2016 – 11.07.2019)

Д 20.149.01 Спеціалізована вчена рада у ПВНЗ Університет Короля Данила (термін повноважень 22.12.2016 – 22.12.2019)

К 58.082.04 Спеціалізована вчена рада у Тернопільському національному економічному університеті (термін повноважень 07.10.2016 – 07.10.2019) (станом на 26.02.2018 дисертації не оприлюднені)

Д 64.700.08 Спеціалізована вчена рада у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України (термін повноважень 07.10.2016 – 07.10.2019)

Д 64.051.28 Спеціалізована вчена рада у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна (термін повноважень 21.12.2015 – 21.12.2018)

12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»

Д 11.170.02 Спеціалізована вчена рада в Інституті економіко-правових досліджень НАН України (м. Донецьк) (термін повноважень 31.05.2013 – 31.05.2016)

Д 26.001.06 Спеціалізована вчена рада в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (термін повноважень 21.12.2015 – 21.12.2018) (База авторефератів,  Анонси захистів)

Д 26.500.01 Спеціалізована вчена рада в Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (термін повноважень 06.11.2014 – 06.11.2017)

Д 26.142.01 Спеціалізована вчена рада в ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» (термін повноважень 25.01.2013 -25.01.2016)

Д 41.086.04 Спеціалізована вчена рада в Національному університеті «Одеська юридична академія» (термін повноважень 04.07.2014 – 04.07.2017)

Д 64.086.04 Спеціалізована вчена рада в Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (термін повноважень 04.07.2013 – 04.07.2016)

12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

К 08.727.03 Спеціалізована вчена рада в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ МВС України (термін повноважень 06.03.2015 – 06.03.2016)

Д 26.236.04 Спеціалізована вчена рада в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (термін повноважень 28.03.2013 – 28.03.2016)

Д 26.001.46 Спеціалізована вчена рада в Київський національний університет імені Тараса Шевченка (термін повноважень 13.07.2015 – 13.07.2017) (База авторефератів,  Анонси захистів)

Д 41.086.03 Спеціалізована вчена рада в Національному університеті «Одеська юридична академія» (термін повноважень 07.10.2015 – 07.10.2017)

Д 64.086.03 Спеціалізована вчена рада в Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (термін повноважень 07.10.2015 – 07.10.2017)

К 64.700.08 Спеціалізована вчена рада в Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України (термін повноважень 29.09.2014 – 29.09.2017)

12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Д 26.139.01 Спеціалізована вчена рада у ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (термін повноважень 29.09.2014 – 29.09.2017)

К 17.051.07 Спеціалізована вчена рада у ДВНЗ «Запорізький національний університет» (термін повноважень 14.02.2014 – 14.02.2017)

К 26.006.09 Спеціалізована вчена рада у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (термін повноважень 21.12.2015 – 21.12.2018).
Станом на 17.02.2016 інформація щодо діяльності вченої ради відсутня.

К 61.051.07 Спеціалізована вчена рада у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (термін повноважень 04.07.2014 – 04.07.2016)

Д 26.732.01 Спеціалізована вчена рада у Державному науково-дослідному інституті МВС України (термін повноважень 04.07.2014 – 04.07.2017)

Д 08.727.02 Спеціалізована вчена рада у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ МВС України (термін повноважень 04.07.2014 – 04.07.2017)

Д 26.236.03 Спеціалізована вчена рада у Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (термін повноважень 04.07.2014 – 04.07.2017)

Д 26.001.04 Спеціалізована вчена рада у Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (термін повноважень 04.07.2014 – 04.07.2017). База авторефератів. Анонси захистів

Д 17.127.09 Спеціалізована вчена рада у Класичному приватному університеті (термін повноважень 21.11.2013 – 21.11.2015). Дисертації до кінця 2015 р.

К 26.062.16 Спеціалізована вчена рада у Національному авіаційному університеті (термін повноважень 26.05.2014 – 26.05.2016)

К 41.884.04 Спеціалізована вчена рада в Одеському державному університеті внутрішніх справ МВС України (термін повноважень 21.12.2015 – 21.12.2018)
К 41.852.07 Разова спеціалізована вчена рада

К 41.884.04 Спеціалізована вчена рада в ПВНЗ «Львівський університет бізнесу і права» (термін повноважень 15.04.2014 – 15.04.2017)

Д 26.142.02 Спеціалізована вчена рада в ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» (термін повноважень 04.07.2013 – 04.07.2016)

Д 26.007.03 Спеціалізована вчена рада в Національній академії внутрішніх справ МВС України (термін повноважень 07.10.2015 – 07.10.2017)

Д 26.730.02 Спеціалізована вчена рада в Національній академії прокуратури України Генеральної прокуратури України (термін повноважень 14.02.2014 – 14.02.2017)

Д 27.855.02 Спеціалізована вчена рада в Національному університеті державної податкової служби України Міністерства доходів і зборів України (термін повноважень 28.03.2013 – 28.03.2016)

К 35.052.19 Спеціалізована вчена рада в Національному університеті «Львівська політехніка» (термін повноважень 06.11.2014 – 06.11.2017). Інформація станом на 15.03.2016 відсутня.

Д 41.086.01 Спеціалізована вчена рада в Національному університеті «Одеська юридична академія» (термін повноважень 07.10.2015 – 07.10.2017)

Д 64.086.01 Спеціалізована вчена рада в Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (термін повноважень 29.12.2014 – 29.12.2016)

Д 64.700.01 Спеціалізована вчена рада в Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України (термін повноважень 10.10.2013 – 10.10.2016)

Д 64.051.28 Спеціалізована вчена рада в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна (термін повноважень 21.12.2015 – 21.12.2018)

12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

К 26.122.01 Спеціалізована вчена рада в Академії адвокатури України (термін повноважень 30.05.2013 – 31.05.2016)

Д 26.732.01 Спеціалізована вчена рада в Державному науково-дослідному інституті МВС України (термін повноважень 04.07.2014 – 04.07.2017)

Д 26.236.02 Спеціалізована вчена рада в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (термін повноважень 26.05.2014 – 26.05.2017)

Д 26.001.05 Спеціалізована вчена рада в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (термін повноважень 26.05.2014 – 26.05.2017). База авторефератів. Анонси захистів.

Д 17.127.07 Спеціалізована вчена рада в Класичному приватному університеті (термін повноважень 26.05.2014 – 26.05.2017)

К 35.725.02 Спеціалізована вчена рада у Львівському державному університеті внутрішніх справ МВС України (термін повноважень 29.12.2014 – 29.12.2016). (Наукова діяльність – Наукові дослідження – Доробок здобувачів наукових ступенів та відгуки офіційних опонентів (банер у правому нижньому полі)).

К 35.052.23 Спеціалізована вчена рада у Національному університеті «Львівська політехніка» (термін повноважень 21.12.2015 – 21.12.2018).
Станом на 17.02.2016 інформація щодо діяльності вченої ради відсутня.

К 64.502.01 Спеціалізована вчена рада у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України (термін повноважень 29.12.2014 – 29.12.2016)

К 41.884.04 Спеціалізована вчена рада в Одеському державному університеті внутрішніх справ МВС України (термін повноважень 21.12.2015 – 21.12.2018). Разова спеціалізована вчена рада К 41.852.07

Д 26.007.03 Спеціалізована вчена рада в Національній академії внутрішніх справ МВС України (термін повноважень 07.10.2015 – 07.10.2017)

Д 26.730.01 Спеціалізована вчена рада в Національній академії прокуратури України Генеральної прокуратури України (термін повноважень 14.02.2014 – 14.02.2017)

Д 41.086.03 Спеціалізована вчена рада в Національному університеті «Одеська юридична академія» (термін повноважень 07.10.2015 – 07.10.2017)

Д 64.086.01 Спеціалізована вчена рада в Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (термін повноважень 29.12.2014 – 29.12.2016)

Д 64.700.03 Спеціалізована вчена рада в Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України (термін повноважень 06.11.2014 – 06.11.2017)

12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

К 26.122.01 Спеціалізована вчена рада в Академії адвокатури України (термін повноважень 30.05.2013 – 31.05.2016)

Д 08.727.02 Спеціалізована вчена рада в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ МВС України (термін повноважень 14.02.2014 – 14.02.2017)

Д 26.001.05 Спеціалізована вчена рада в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (термін повноважень 26.05.2014 – 26.05.2017). База авторефератів. Анонси захистів.

Д 17.127.07 Спеціалізована вчена рада в Класичному приватному університеті (термін повноважень 26.05.2014 – 26.05.2017)

Д 35.051.03 Спеціалізована вчена рада у Львівському національному університеті імені Івана Франка (термін повноважень 25.01.2013 -25.01.2016)

К 41.136.01 Спеціалізована вчена рада у Міжнародному гуманітарному університеті (термін повноважень 04.07.2014 – 04.07.2016)

К 35.052.23 Спеціалізована вчена рада у Національному університеті «Львівська політехніка» (термін повноважень 21.12.2015 – 21.12.2018).
Станом на 17.02.2016 інформація щодо діяльності вченої ради відсутня.

К 41.884.04 Спеціалізована вчена рада в Одеському державному університеті внутрішніх справ МВС України (термін повноважень 21.12.2015 – 21.12.2018). Разова спеціалізована вчена рада К 41.852.07.

Д 26.007.05 Спеціалізована вчена рада в Національній академії внутрішніх справ МВС України (термін повноважень 07.10.2015 – 07.10.2017)

Д 26.730.01 Спеціалізована вчена рада в Національній академії прокуратури України Генеральної прокуратури України (термін повноважень 14.02.2014 – 14.02.2017)

К 27.855.03 Спеціалізована вчена рада в Національному університеті державної податкової служби України Міністерства доходів і зборів України (термін повноважень 29.12.2014 – 29.12.2016)

Д 41.086.03 Спеціалізована вчена рада в Національному університеті «Одеська юридична академія» (термін повноважень 07.10.2015 – 07.10.2017)

Д 64.086.01 Спеціалізована вчена рада в Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (термін повноважень 29.12.2014 – 29.12.2016)

Д 64.700.03 Спеціалізована вчена рада в Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України (термін повноважень 06.11.2014 – 06.11.2017)

12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура

12.00.11 «Міжнародне право»

12.00.12 «Філософія права»

19.00.06 «Юридична психологія»

[/wptabs]